Zwrot podatku z Niemiec – podstawowe informacje

Podjęcie decyzji o opuszczeniu kraju i udaniu się za granicę w celach zarobkowych nie jest łatwą decyzją. Emigranci borykają się z wieloma problemami, począwszy od bariery językowej, poprzez kulturową, inne warunki życia i „bycia”, poczucie separacji czy osamotnienia, tęsknota za rodziną, czy nieznajomość obowiązujących w danym kraju przepisów. Ponieważ nieznajomość prawa nie jest usprawiedliwieniem, warto wiedzieć przynajmniej najważniejsze rzeczy. Choćby to, że coroczne rozliczenie się z niemieckim urzędem skarbowym, czyli Finanzamt jest obowiązkowe. W tym wypadku pocieszające jest to, że w większości przypadków można otrzymać zwrot podatku z Niemiec.

Rozliczenie podatkowe w Niemczech powinno zostać dostarczone do Finanzamt  najpóźniej do 31 maja roku następnego po roku rozliczenia (np. za rok 2012 należy rozliczyć się do 31.05.2013 r.) albo przed powrotem do Polski, jeśli nie planuje się już dalszej pracy w Niemczech przed tym terminem. Za niezłożenie deklaracji podatkowej przewidywane są kary.

Jak to jest, że w większości otrzymuje się zwrot podatku z Niemiec? Otóż wynika to z niemieckiego prawa podatkowego. Ustanawia ono bowiem wiele odpisów, a także tzw. „kwotę wolną od podatku”. „Kwota” ta oznacza sumę dochodów, jaką pracownik może zarobić bez płacenia podatku w ciągu danego roku rozliczeniowego. Wysokość tej sumy jest przeważnie inna dla każdego roku. Np. w 2011 roku wynosi 8004 euro. Ta forma ulgi oznacza, że jeśli roczne zarobki nie były niższe od tej kwoty, to można odzyskać  zapłacony podatek nawet w 100%. Osoby o wyższych zarobkach mogą natomiast otrzymać z urzędu skarbowego podatek nadpłacony.