Zwrot podatku z Irlandii – niezbędne informacje

Jeśli znalazłeś się na tej stronie, to znaczy, że prawdopodobnie należy ci się zwrot podatku z Irlandii i w związku z tym poszukujesz informacji.

Być może przede wszystkim chcesz odpowiedzi na pytanie: „Czy zwrot podatku w ogóle mi się należy?”. Jeśli pracowałeś legalnie i twój pracodawca potrącał ci z wynagrodzenia zaliczkę na podatek, to pewnie tak. Aby dokładniej to wyjaśnić, trzeba przytoczyć instytucję kwoty wolnej od podatku (Tax Credits), ustanowionej przez irlandzkie prawo podatkowe. Tak więc jest to suma dochodu, jaką możesz wypracować w ciągu całego roku podatkowego bez obowiązku płacenia podatku. Ponieważ pracodawca odciąga zaliczkę na podatek od każdego twojego wynagrodzenia, na koniec roku może okazać się, że podatek został nadpłacony i dlatego podlega zwrotowi z urzędu skarbowego (bo to do niego pracodawca przekazuje pobrane od ciebie podatki). Z tego też powodu odzyskiwanie podatku z Irlandii jest procesem w pełni legalnym, nie szkodzącym pracodawcy i nie wpływającym na gwarancje socjalne (ubezpieczenie medyczne, emerytura).

Jeśli przekroczyło się ustaloną dla danego roku kwotę wolną od podatku, wtedy suma podatku do zwrotu nie będzie równa kwocie odprowadzonego podatku widniejącej na dokumencie od pracodawcy (P45 lub P60). Aby dowiedzieć się, jaki zwrot podatku z Irlandii ci przysługuje, najlepiej skorzystaj z darmowego Kalkulatora Zwrotu – narzędzia dostępnego na większości stron internetowych firm, które oferują zwrot podatku z zagranicy. Po wprowadzeniu odpowiednich danych (z dokumentów wymaganych do rozliczenia podatkowego, czyli P45 i/lub P60) otrzymasz kwotę do zwrotu.

Rozliczenie podatku w Irlandii nie jest obowiązkowe (z wyjątkami, jak np. praca w ramach self-employed), ale warto je przeprowadzić, abyś odzyskał swoje ciężko zarobione pieniądze. Procedurę możesz rozpocząć już po zakończeniu roku podatkowego (który w Irlandii pokrywa się z rokiem kalendarzowym) lub przed jego zakończeniem, jeśli opuściłeś Irlandię i nie zamierzasz już podejmować tam zatrudnienia przed upływem danego roku obrachunkowego. Należy tutaj też wspomnieć, że o zwrot podatku z Irlandii możesz ubiegać się za ostatnie 4 lata, jeśli w tym czasie tam pracowałeś i płaciłeś podatki.

Zwrot podatku z Irlandii zwykle trwa do 3 miesięcy. Jednak może on być krótszy albo dłuższy. Praktyka dowodzi, że osoby ubiegające się o zwrot podatku z zagranicy za pośrednictwem profesjonalnego przedstawiciela otrzymują pieniądze szybciej i sprawniej, bo kontaktuje się on z irlandzkim urzędem skarbowym (Revenue), aby ponaglać ich wypłatę.